چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده
سی‌ام و سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه 1394

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات

کمیته هماهنگی


کمیته منتخب داوری
مسئول: دکتر موسی عنبری
همکاران: دکتر محمدرحیم عیوضی، دکتر فرج ا... احمدی، دکتر عباسعلی زالی ، دکتر شهریار نیازی، دکتر علیرضا صدرا و دکتر سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
همکاران اجرایی: همت ایمانی، حسین بهنیا و مجتبی قلی‌پور

کمیته انتشارات

مسئول: دکتر محمدجواد یزدان‌پناه
همکاران: دکتر رسول عباسی و سید محمدرضا سیدی

کمیته اجرایی

مسئول: محمدرضا رضانیا
همکاران: سید کریم مصطفایی و همت ایمانی

کمیته ارتباطات و تبلیغات

مسئول: علی متقیان
همکاران: احسان عباسی و حسن بخشی‌زاده

کمیته وبگاه

مسئول: نجف الهیاری‌فرد
همکار: حسین بهنیا

کمیته پشتیبانی

مسئول: محمدرضا رضانیا
همکاران: سیروس قنادی و مصطفی نوری

دبیرخانه

مسئول: همت ایمانی
همکار: حسین بهنیا

© تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.