پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی پایه   پیشرفت

بیست‌ونهم و سی‌ام اردیبهشت‌ماه 1395
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

فهرست مقالات


1- آرمان‌های متعالی انسانی: نیل به مقام خلیفه‌اللهی، معرفت الهی، عبودیت از منظر قرآن کریم
2- آزادی ولایی؛ الگویی برای پیشرفت اسلامی-ایرانی (مطالعه موردی اندیشه سیاسی شهید بهشتی)
3- آسیب‌شناسی اولیه الگوی پایه پیشرفت در تمدن اسلامی
4- ارائه روش تحقیق ترکیبی برای استخراج مبانی عرصه‌ای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از طریق تدبر در قرآن کریم
5- الزامات نظریه‌پردازی در عرصه‌ پیشرفت (با تأکید بر جایگاه انسان‌شناسی)
6- الگوی پیشرفت مبتنی بر سنت‌های الهی حاکم بر جوامع «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنینَ»
7- انسان و مقام خلیفه‌اللهی
8- بررسی جایگاه علم و دین در پیش‌نویس پیشنهادی مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
9- بررسی مقایسه‌ای آینده‌پژوهی اسلامی و غربی با کاربرد طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
10- بررسی نقش و ضرورت توجه به شریعت اسلامی در تبیین الگوی توسعه ایرانی-اسلامی
11- بسترسازی در مسیر سبک اسلامی-ایرانی
12- تحقق نظام اسلامی بر اساس مبانی و معیارهای اسلامی-ایرانی
13- ترسیم «راهبرد کلان پیشرفت اسلامی» در راستای دستیابی به «الگوریتم فتح افق‌ها»
14- توافق جهان‌شمول، گمشده الگوهای اسلامی پیشرفت (با تأکید بر پیش‌نویس اسناد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت)
15- توسعه یا استعلای انسان
16- جایگاه ابزار و منابع معرفت‌شناختی در مبانی الگوی پیشرفت
17- جایگاه بهره‌گیری و صیانت از منابع طبیعی درالگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (مبانی نظری و راهبردها)
18- جایگاه ضبط نفس در هندسه انفسی الگوی پایه پیشرفت
19- جستاری نو در مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
20- خطازدایی معرفتی در مسئله «رابطه سنن الهی و پیشرفت»
21- خلافت‌اللهی انسان و الگوی اسلامی پیشرفت
22- درآمدی بر منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
23- دشواری‌های عبور دین (اسلام) از تجدد شاخص‌های ارزیابی عملیاتی بودن سند پایه در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
24- دیدمانی قیاسی بر نگرش‌های کلان غربی و اسلامی در حوزه رابطه انسان و محیط زیست به منظور بهره‌گیری در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
25- راهکارهای نوسازی و احیای تمدن اسلامی از منظر آموزه‌های دینی [با رویکردی بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی‌)]
26- ساختار دیگری برای سند الگوی پایه
27- سازه‌های تمدنی و عرصه‌های پیشرفت
28- سنت‌های الهی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
29- شش پرسش و پاسخ آینده‌پژوهانه پیرامون سند پایه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
30- ضرورت‌ها و چالش‌ها و افق کلان فراروی تولید و طراحی الگوی پایه پیشرفت صنعت
31- ظهورگفتمان اسلام، تقابل علم و جهل
32- کارکرد مبانی پارادایم شبکه‌ای در زیرساخت‌ها و عرصه‌های تمدنی
33- کرامت انسانی مبنای انسان‌شناختی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
34- مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
35- مبانی مبدأشناختی پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن کریم
36- معنویت (مبانی و مؤلفه‌ها) درگفتمان استاد شهید مطهری و ارتباط آن با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
37- مفهوم اسلامی‌بودن ابعاد هنجاری الگوی اسلامی-ایرانی پیش‌رفت
38- مقایسه مبانی انسان‌شناختی پیشرفت و توسعه در اندیشه اسلام و نظریه لیبرال-دموکراسی
39- مقایسه مدیریت سیستمی با آموزه‌های مدیریت اسلام
40- ملاحظات و اصلاحات درباره مبانی الگوی پایه پیشرفت
41- ملاحظاتی دربارۀ الگوی پایۀ پیشرفت اسلامی-ایرانی
42- نظریه دین حداکثری و الگوی اسلامی پیشرفت
43- نقد الگوی پایه پیشرفت در قالب مدل «آرامبام»
44- نقد سند پیش‌نویس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با دیدگاه علوم پزشکی
45- نقد محتوایی و روشی اسناد پیشنهادی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
46- نقد و بررسی مبانی سند الگوی پایه پیشرفت
47- نقدی بر شیوه تنظیم و محتوای پیش‌نویس الگوی پایه ایرانی-اسلامی پیشرفت؛ الگویابی مدرن یا الگوسازی آفرینش‌مبنا
48- نقش توسعه روستایی و بخش کشاورزی در مقاوم‌سازی اقتصاد ایران
49- نکات پیشنهادی و انتقادی به پیش‌نویس پیشنهادی مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
50- واکاوی دستاوردهای اجتماعی صلح بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی
51- یک برگ، یک الگو برای تعالی حیات پاینده
1- آثار تربیتی نماز در کسب روزی حلال
2- آسیب‌شناسی اسناد برنامه‌ای کشور با رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
3- آسیب‌شناسی فقدان سیستم امنیتی طبقه‌بندی‌شده در افق امنیتی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
4- آمایش آموزش عالی پیش‌بایستی در تحقق تمدن نوین اسلامی
5- آموزش مهارت‌های ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزش‌های دینی و اثربخشی آن بر تعاملات احساسی زوجین در خانواده
6- آنومی نهادی خانواده به مثابه مانعی برای الگوی توسعه و پیشرفت
7- اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر توان اقتصاد مقاومتی در کشورهای منتخب در حال توسعه شامل ایران
8- اثربخشی مشاوره گروهی بخشش‌محور مبتنی بر دیدگاه اسلامی بر ترمیم رابطه زناشویی
9- اخلاقیات بازاریابی و فروش و جایگاه آن در بخش بازرگانی و اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
10- ارائه چارچوبی برای ارتقاء سطح استقلال دانشگاهی و تأثیر آن در رشد نوآوری در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
11- ارائه چارچوبی برای طراحی الگوی سیاست‌گذاری فرهنگی در برنامه پیشرفت اسلامی-ایرانی
12- ارائه مدلی برای افزایش روحیات اسلامی در بین نوجوانان مورد مطالعه: یک مرکز علمی و فناوری
13- ارائه نقد، تحلیل و تکمیل پیش‌نویس پیشنهادی سند افق و تدابیر
14- ارتقای سلامت اداری از طریق استقرار دولت الکترونیک و افزایش شفافیت، تدبیری برای دستیابی به افق کاهش فساد در الگوی پایه پیشرفت
15- ارزش‌های انسانی در تعامل با همنوع
16- ارزش‌های انقلاب اسلامی و میراث آن
17- از دانش تا حکمت: یک نگرش قرآنی
18- استخراج الگوی بهینه تعاملات اقتصادی دراقتصاد مقاومتی مبتنی بر قرآن و روایات
19- استراتژی پیشرفت اسلامی-ایرانی در بستر معادلات جهانی اقتصاد
20- استراتژی دوران کم‌آبی کشور
21- اصلاح الگوی مصرف و آموزش عالی
22- اعتماد به نفس ملی؛ ضرورت، راهکارها، آثار و چالش‌ها در مسیر پیشرفت کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب
23- افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران
24- افقِ وحدت و اخوت در جهان اسلام در الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت و سازوکارهای تحقق آن
25- افق‌های پیشنهادی در زمینه ایرانیت الگو
26- اقتصاد مردمی نقطه مشترک اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
27- الزام توجه به بخش آموزش عمومی و تخصصی در تحقق اهداف (عدالت) «الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت»
28- الزامات نقش‌آفرینی ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای در افق پیش رو
29- الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی روستاییان کشور منطقه مورد مطالعه: جنوب استان کرمان
30- الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت فرهنگی
31- الگوی پیشرفت تمدن اسلامی مبتنی بر بازخوانی اندیشه آرمان‌شهر عاشورایی حضرت سیدالشهداء امام حسین -علیه السلام-
32- الگوی تمدنی انسان‌شناسی اسلامی بر مدار تکاملی جامعه
33- الگوی جامع برای مفهوم‌سازی و استقرار شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی ایران
34- الگوی هم‌افزایی تفاهمی (چارچوبی راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی)
35- الهام‌گیری از عملکرد سیستم عصبی در طراحی الگوی پایه پیشرفت
36- امکان‌سنجی استفاده از مؤلفه EU برای ادامه فرایند الحاق ایران در WTO: راهبردی برای کاهش تحریم‌پذیری و آسیب‌پذیری کشور در دوران پسابرجام
37- امنیت‌زداییِ «امر امنیتی‌شده» ایران؛ پیش‌شرط توسعه
38- انسان؛ پیشرفت و نظام آموزشی
39- انفاق و تأثیر آن بر روی هزینه مصرفی خانوار در ایران
40- انقلاب اسلامی ایران و آرمان حمایت از مستضعفین در فرایند جهانی شدن: فرصت‌ها و چالش‌ها
41- اهداف و ساختار حکومت‌های تربیت‌گرا و پیشرفت‌مدار از منظر فقها و علمای شیعه
42- اهمیت پیوندهای اجتماعی میان خویشاوندان
43- بازتفسیر جامع اقتصادی قانون اساسی به عنوان پیش‌نیاز تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد
44- بازخوانی آرمان‌شهر نبوی حضرت رسول اکرم -صلی الله علیه و آله و سلم- در مدینه‌النبی برای الگوگیری در بازتعریف پایه پیشرفت شهرسازی کشور
45- بازشناسی ویژگی‌های شهر در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
46- بحران آب و تعیین قیمت اقتصادی آب در بخش کشاورزی
47- برای تأمین امنیت و سلامت غذا در جامعه اسلامی-ایرانی پیشرفته، الگوی تولید و مصرف غذا باید اصلاح شود
48- برداشت از «نقش ملی» و تأثیر آن در تحول سیاست خارجی ایران (مطالعه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور)
49- بررسی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت علم و فناوری جهت کسب مرجعیت علمی بین‌المللی
50- بررسی ارتباط رسانه‌ها با سبک زندگی دانشجویان
51- بررسی اولویت «جایگزینی واردات» در کالاهای فرهنگی و هنری اسلامی مطالعه موردی: تولیدات رسانه ملی
52- بررسی پتانسیل‌ها و امکان‌سنجی کشت سویا در جلگه گلستان (تغذیه‌ای مناسب برای ایران‌زمین)
53- بررسی تأثیر اعمال مجازات حبس در کاهش جرایم با رویکردی بر افق پیشگیری از جرم مندرج در پیش‌نویس اسناد الگوی پایه پیشرفت
54- بررسی تأثیر تکانه‌های تورم بر تراز تجاری ایران
55- بررسی تفاوت در مؤلفه‌های سبک زندگی روستاییان ساکن در مناطق دورونزدیک به شهر با تأکید بر مناطق روستایی استان زنجان
56- بررسی تناسب الگوی پیشرفت و جهانی شدن در سند تحول بنیادین
57- بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز گرمی مغان)
58- بررسی دلالت‌های جهانی شدن فرهنگی در پیش‌نویس اولیه الگوی اجمالی پیشرفت (الگوی پایه) با تأکید بر سیاست‌گذاری فرهنگی در عرصه فراملی
59- بررسی رابطه بین عملکرد خانوادگی در ایجاد میل به طلاق در شش‌ماهه اول سال 1394 در شهرستان مهاباد
60- بررسی رانت‌جویی و پیامدهای آن بر معیارهای الگوی اسلامی پیشرفت
61- بررسی ریشه‌های نابرابری و نقد فرضیه کوزنتس
62- بررسی سبک زندگی دیجیتالی خانواده‌های ایرانی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه خانوارهای شهر تهران)
63- بررسی سکوت سازمانی مبانی و مفاهیم و راه‌های برون‌رفت برای رسیدن به عدالت سازمانی
64- بررسی سیاست‌های کلان علم‌وفناوری در افق دستیابی به تمدن اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (با لحاظ پیشرفت اسلامی-ایرانی)
65- بررسی عوامل مؤثر بر رشد نوآوری برنامه‌های درسی در آموزش عالی در جامعه اسلامی
66- بررسی عوامل مؤثر و تأثیرگذار در هم‌گرایی قومیت‌ها با تأکید بر ساختار مدیریت امنیت کشور ایران
67- بررسی لزوم فرامفهوم محله ایرانی-اسلامی در الگوی پایه پیشرفت
68- بررسی مؤلفه‌های تأمین‌کننده امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
69- بررسی مؤلفه‌های مشارکت سیاسی و شناسایی این مؤلفه‌ها در آموزه‌های اسلامی
70- بررسی مقایسه‌ای محتوای پیش‌نویس سند «افق آینده پیشرفت» در حوزه سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی
71- بررسی میزان مسئولیت مدنی و عوامل مؤثر بر آن؛ مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان
72- بررسی نذر و جایگاه آن در اقتصاد
73- بررسی نقش دین‌داری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان
74- بررسی نقش زبان و ادبیات فارسی در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت
75- بررسی و ارائه تدابیر برای نیل به هدف‌های مطلوب سند افق آینده پیشرفت (اهداف اجتماعی و فرهنگی نمونه: برخورداری از روستاهای آباد و مولد)
76- بررسی و برآورد بهره‌وری اقتصادی آب در کشاورزی (مطالعه موردی گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در شهرستان ارومیه)
77- بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر گسترش تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی دانش‌بنیان در ایران با توجه به تغییر اقلیم (کشاورزی ارگانیک: هیدروپونیک، آکواپونیک، ایروپونیک)
78- بررسی و نقد مسأله عدالت سیاسی در افق‌های الگوی پایه
79- بررسی و نقد مسأله عدالت سیاسی در تدابیر الگوی پایه
80- بسط مفهوم عدالت کیفری در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
81- پدافند غیرعامل، عنصر همیشه لازم امنیت پایدار ایران اسلامی
82- پیشنهاد افقی برای کاراترکردن نظام آماری ملی به منظور تولید شاخص‌های ارزیابی
83- تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر تقویت مهارت‌های ارتباطی مدیران
84- تأثیر بازی‌های دیجیتال آنلاین در ارتباطات میان‌فرهنگی و انتقال الگوهای ایرانی-اسلامی
85- تأثیر نهاد خانواده بر دین‌داری نوجوانان (پیمایشی در شهر تهران)
86- تأثیرات جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی انقلاب اسلامی ایران به مثابه الگوی برتر در بیداری اسلامی در شکل‌گیری تمدن نوین و وحدت اسلامی
87- تبیین ابعاد مدیریت ارتباط با ارباب رجوع از منظر آموزه‌های اسلامی و نقش آن در تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
88- تبیین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد بیانات رهبر معظم انقلاب
89- تبیین ساختار کشاورزی ایران در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
90- تبیین مفهوم نظری و شاخص‌های روستای خلاق با تأکید بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
91- تبیین منطق گزاره‌های افق در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
92- تبیین و بررسی الگوی اقتصاد بومی و اسلامی با بنیانی مقاوم در روستاهای ایران
93- تبیین و تدوین چارچوب نظری دانایی‌محوری روستایی در راستای ساخت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
94- تبیین وضعیت مطلوب اشتغال زنان با تأکید بر محور فرهنگی سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
95- تبیین، هم‌افزایی و گسترش ظرفیت بالای منابع طبیعی برای تحقق افق و در جهت آرمان
96- تبیین، هم‌افزایی و گسترش ظرفیت بخش آب برای تحقق افق و در جهت آرمان
97- تجلی معنویت در فکر و عمل
98- تحلیل آثار اجتماعی تورم (با تأکید بر سرمایه اجتماعی)
99- تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر ساختار اداری در فساد اجتماعی
100- تحلیل جایگاه بسیج در عرصه اقتصاد مقاومتی: بسیج، محور اقتصاد دانش‌بنیان
101- تحلیل روند توسعه‌یافتگی و نابرابری‌های ناحیه‌ای با استفاده از تکنیک‌های کمی
102- تحلیل گفتمانی اقتصاد مقاومتی در سیره امام سجاد -علیه السلام- با تأکید بر صحیفه سجادیه
103- تحلیل و بررسی ارتباط سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی در پیشرفت
104- تحلیل ویژگی‌های مقام پولی ایده‌آل در سند افق آینده پیشرفت
105- تحلیلی بر طبقه‌بندی‌های بین‌المللی خدمات اکوسیستم (راهبردی برای تعیین خدمات اکوسیستم‌های طبیعی کشور)
106- تدابیر لازم برای حفظ محیط زیست و تحقق پیشرفت سبز در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
107- تدابیر و الزامات توسعه و پیشرفت ج. ا. ایران در افق 2050
108- تدوین یک مدل نظری (تحلیلی) در خصوص طلاق به شیوه نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
109- تضمین عدالت فرهنگی جنسیت‌گرا در آموزش عالی و چالش‌های آن برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
110- تطبیق، اصلاح و توسعه مفهوم نظام نوآوری مبتنی بر نگرش و تفکر اسلامی؛ با تأکید بر معرفت و اقتصاد اسلامی با رویکرد پیشرفت و عدالت
111- تعمیق دین‌داری، اخلاق، معنویت و فرهنگ اسلامی
112- تعمیق دین‌داری، اخلاق، معنویت و فرهنگ اسلامی
113- تعهد سازمانی و ضرورت ارتقای آن در راستای تحقق اهداف افق سند پیشرفت
114- تقویت نهاد خانواده و کاهش روند طلاق
115- تکمله‌هایی بر پیش‌نویس سند افق آینده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
116- تکون ماهیت فناوری در بستر تمدنی و فرهنگی نظریه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
117- تنش‌های سیاسی-نظامی-قومی، عاملی بازدارنده در توسعه و پیشرفت؛ مطالعه موردی روابط سربداران با اقوامِ همجوار
118- تنظیم جمعیت بر اساس ظرفیت زیستی و ثروت کشور
119- توجه به ادبیات فارسی به عنوان زبان فرهنگ و معنویت ایرانی-اسلامی (با بررسی شعر شاعران شاخص دوره‌های ادبی)
120- توسعه فرایندهای پژوهش‌محور؛ نسخه مطلوب الگوی پایه پیشرفت در حوزه‌های آموزشی
121- توسعه و تغییرات خانواده: تأکیدی بر تحولات ارزشی با استفاده از داده‌های جهانی
122- توسعه و حق‌الناس
123- جایگاه تحقیق و توسعه در اقتصاد پساتحریم ایران
124- جایگاه جنبش‌های فلسطینی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
125- جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق توسعه ملی
126- جایگاه صنعت پتروشیمی در زنجیره ارزش
127- جایگاه کار شایسته در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
128- جایگاه کارآفرینی در توسعه پایدار سکونت‌گاه‌های روستایی
129- جایگاه نهادی تولید دانش‌بنیان در الگوی اسلامی پیشرفت
130- جمهوری اسلامی ایران و سناریوهای محتمل در خاورمیانه
131- چرایی عقب‌ماندگی و زوال علم مسلمین از نگاه متفکران و جامعه‌شناسان
132- چشم‌انداز تحولات جمعیتی استان کرمانشاه (آینده‌پژوهی جمعیت طی دوره 1385 تا 1405)
133- حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت
134- خانواده و رسالت حاکمیت
135- خانواده یکی از محیط‌های مؤثر در پیشرفت و لزوم توجه به سلامت جسمی و روانی افراد، عاملی مهم در الگوی پایه پیشرفت
136- خوانش نقش الگوهای طبیعت بر اعتلای کیفیت فضایی در فرایند طراحی معماری اسلامی )نمونه پژوهش: مسجد شیخ‌لطف‌الله(
137- دانش بومی روستایی و جایگاه آن در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت
138- دانش حلقه‌های واسط، انتقال خط‌مشی و رهنمودهایی برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با تأکید بر بررسی انتقادی نظریه حکمرانی خوب
139- دانشگاه کارآفرین و ضرورت توجه به آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
140- درآمدی بر منطق تدوین تدابیر در الگوی پایه پیشرفت
141- دفاع ملی و اقتصاد مقاومتی؛ بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر روند دفع تهدیدات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
142- دلالت‌های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
143- دولت چابک و کارآمد
144- دیپلماسی اقتصادی؛ رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران
145- دیپلماسی اقتصادی؛ ضرورتی در جهت ارتقاء جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
146- دین‌داری،اخلاق، معنویت و فرهنگ اسلامی و نقش آن در الگوی پیشرفت جامعه اسلامی
147- رابطه آموزه‌های اسلامی با اخلاق فردی و عملکرد شغلی کارکنان
148- رابطه بین «عدالت جنسیتی» در نظام اداری و «استحکام بنیان خانواده»
149- راهبرد هوشمند ظلم‌ستیزی امام سجاد -علیه السلام-
150- راهبردهای مطلوب نمایش قدرت ملی در تولید سریال و تله‌فیلم برای سیمای جمهوری اسلامی ایران (در راستای پیشرفت ایران اسلامی)
151- راهبردهایی برای رونق فکری و علمی در ایران مطالعه‌ای از منظر جامعه‌شناسی تفکر
152- راهکار خروج از رکودِ اقتصاد ایران در دوران پساتحریم (رهیافت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت)
153- راهکار عملیاتی اقتصاد مقاومتی با اجرای کارآفرینی در آموزش‌وپرورش بر اساس الگوی علوی
154- راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در جهت تعمیق انسجام ملی و افزایش مشارکت سیاسی با نگاه به افق پیشرفت مطلوب ایران
155- راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی در حل چالش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های دریای خزر با نگاه به افق مطلوب و سند الگوی پیشرفت ایران
156- راه‌های نهادینه‌سازی فرهنگ دینی توسط کارگزاران و تأثیر آن بر پیشرفت جامعه با تأکید بر آموزه‌های نهج‌البلاغه
157- رشد، پرورش و ارتقای معنوی در دانشجویان
158- روستاگریزی و تخلیه روستاها در ایران
159- روش‌شناسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مسئله اقتصاد
160- روش‌شناسی تدوین شاخص‌های ارزیابی پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی
161- روند کاهشی انحرافات اجتماعی در آینه نظام اسلامی
162- رویکرد جامعه‌شناختی به عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
163- رویکرد سیستمی خوراک‌بوم و استلزامات آن برای سیاست‌گذاری امنیت غذایی پایدار در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
164- زمینه‌ها، ضرورت‌ها و خط‌مشی‌های دگرگونی نظام آموزش عالی کشاورزی در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
165- زیرساخت‌ها و راهبرهای مرکزی و کلان الگوی پیشرفت در تمدن اسلام
166- سازوکارهای اصلاح نظام پولی-بانکی متعارف در الگوی اسلامی پیشرفت
167- سرمایه‌گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت
168- سیاست جنایی اسلام در پیشگیری و روند حذف تدریجی جرم در آموزه‌های دینی
169- شکاف‌های اجتماعی نوپدید و تحلیل انسجام اجتماعی در ایران: تحلیل اهداف سند چشم‌انداز ‌ایران در افق 1404 ه‌. ش
170- شناخت معماری سکونت‌گاه بر اساس آیات قرآن
171- ضرورت استنباط «الگوی پیشرفت» از قرآن؛ با تکیه بر سبک زندگی اسلامی
172- ضرورت دیپلماسی علم‌وفناوری در عرصه جهانی
173- ضرورت کشف گفتمان مالیاتی امام علی -علیه السلام- به مثابه نظریه تأمین مالی دولت در چشم‌انداز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
174- طراحی معماری مسجد برگرفته از قرآن کریم در راستای خلق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برای معماری مسجد
175- طراحی و تولید ژن مدار
176- طرح ایجاد و توسعه شبکه علمی جهت تولید علم‌وفناوری اصیل
177- ظرفیت‌های ماندگار معنوی و مادی کشور، زمینه‌ساز پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
178- عدالت و اشتغال زنان از منظر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (عدالت اقتصادی در افق و تدابیر الگوی پایه)
179- عدالت و پیشرفت اجتماعی در ساختار الگوی اسلامی-ایرانی
180- عوامل مؤثر در ایجاد وحدت در جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن؛ مروری بر متون
181- عوامل و پیامدهای مصرف‌گرایی و نقش آن در الگوی پایه پیشرفت با تمرکز بر بازاریابی اجتماعی و مدیریت فرهنگی
182- عوامل و مصادیق فساد اداری و نقش آن در عدم تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: با تمرکز بر سیره امام علی -علیه السلام-
183- فساد اداری یکی از موانع اصلی پیشرفت اسلامی بررسی و واکاوی مفهوم فساد اداری از منظر جامعه‌شناختی و سیره علوی
184- فساد مالی و راهکارهای مبارزه با آن از منظر اقتصاد مقاومتی
185- قدرت بازدارندگی پدافند غیرعامل ایران در برابر تهدیدات دشمن
186- کاربرد سنجنده Geoeye در مطالعات جنگل
187- کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت اسلامی منابع مالی شرکت‌ها
188- کارکردهای روستا در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
189- کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی-اسلامی یا تحقق فرهنگ آرمانی بوسیله طراحی صنعتی
190- گردش شوهر بر مدار جاذبه زن (بررسی تطبیقی یافته‌های روان‌شناختی و آموزه‌های دینی)
191- گردشگری زیارتی و نقش آن در تضمین اشتغال و درآمد خانوار روستایی (مطالعه موردی، روستای امامزاده اسحاق)
192- گسترش وحدت و اخوت اسلامی در جهان اسلام و عدالت‌خواهی، عزتمندی، صلح‌جویی و تعامل هوشمندانه در سطح بین‌المللی
193- گفتمان حکمی عرفانی و کارکرد آن در تعمیق دین‌داری، اخلاق و معنویت
194- گفتمان‌سازی الگوی اسلامی-ایرانی از طریق رسانه‌ها (مطالعه موردی برنامه‌های کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران)
195- لزوم آگاهی از پیشینه فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی زنان ایران در تدوینِ سند توسعه؛ مطالعه موردی حرکات آزادی‌خواهانۀ زینب پاشا
196- لزوم بکارگیری سیره علوی در نقشه‌ مهندسی‌ اقتصاد مقاومتی سند پیشرفت؛ مطالعه موردی سیره امام رضا -علیه السلام-
197- لزوم توجه به مواجهه هوشمند با رهاوردهای تکنیکی غرب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
198- لزوم نظریه‌بنیان بودن شبکه مفاهیم عدالت در افق و تدابیر الگوی پایه
199- ماهیت‌شناسی نافرمانی مدنی در فقه اسلامی و تناقض‌زدایی از مؤلفه آزادی در پیشرفت
200- مؤلفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان به یک روستای اسلامی-ایرانی مولد
201- مبانی نظری وحدت در قرآن و حدیث
202- مبانی، منابع و ارکان نظام اخلاق اجتماعی مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
203- مدل پایه سازمان سرآمد (برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت)
204- مدیریت امنیت منطقه‌ای خلیج فارس در تأمین امنیت انرژی جهان و تأکید بر نقش آن در تحولات سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
205- مرجعیت زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های زنده و رایج علمی
206- مروری بر گذر از استیلای غرب و بررسی استعلای امت اسلامی در پرتو وحدت
207- مطالعه تطبیقی شاخص فعالیت‌های فرهنگی هنری دانشجویان مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی-ایرانی پیشرفت (مورد مطالعه: بین کشورهای ایران و کشورهای هدف در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران)
208- مطالعه جامعه‌شناختی نقش اقتصاد مقاومتی در رفاه اجتماعی شهروندان
209- مطالعه ضرورت‌ها و نیازمندی‌های آموزش بومی سواد رسانه‌ای
210- معرفت تاریخی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت؛ مطالعه موردی رساله میزان‌الملل
211- معضل طلاق و راه‌کارها و تدابیر کاهش آن در الگوی اسلامی
212- معنویت اجتماعی در پرتو نماز و حیات طیبه از منظر قرآن
213- مفهوم‌شناسی و پیگیری دیپلماسی فرهنگی در عرصه بین‌المللی (بررسی موردی ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران)
214- مقایسه بازارهای شهر اسلامی و مگامال‌ها؛ پیامدهای اجتماعی و فرهنگی احداث مراکز خرید مدرن غربی برای شهر اسلامی
215- مقایسه‌ای تطبیقی از روند پیشرفت علم‌وفناوری ایران و کشورهای منتخب عربی
216- ملاحظات نظری و روشی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
217- نظام مدرن برنامه‌ریزی توسعه، قاجاریه - بزنگاه انقلاب مشروطیت، آموزه‌ها و الگوی پیشرفت اسلامی ایران
218- نفوذ قدرت نرم، دریچه‌ای به الگوی پایه پیشرفت ایران
219- نقد اخلاقی قاعده بنیادین اقتصادِ نظام بازار
220- نقدی بر پیش‌نویس عدالت در افق و تدابیر الگوی پایه
221- نقدی بر کلیت الگوی پایه پیشرفت و پیش‌زمینه‌ها
222- نقش اتحاد اقوام ایرانی در انسجام و پیشرفت ایران اسلامی
223- نقش دانشگاه‌ها در تولید علوم انسانی اسلامی و کسب مرجعیت علمی
224- نقش دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی با تأکید بر جهانی شدن فرهنگ
225- نقش عدالت و شایسته‌سالاری بر پیشرفت جامعه ایرانی-اسلامی
226- نقش مؤلفه‌های مهم اقتصادی (سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف) در دستیابی به اقتصاد مقاومتی
227- نقش مدیریت اسلامی در توسعه انضباط اجتماعی
228- نقش مساجد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
229- نقش و جایگاه معنویت و ارزش‌های ایرانی-اسلامی در الگوی پیشرفت
230- نگاهی به دشت سیستان به منظور پیشرفت
231- نمای نزدیک‌تر از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
232- وابستگی نظام سلامت در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت به تدوین مبانی فلسفی طب بر مبنای جهان‌بینی دینی
233- واقع‌بینی وضع موجود، نخستین گام در تدوین پیش‌نویس سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت
234- واکاوی اثرات سرمایه‌های اجتماعی بر روی توسعه‌یافتگی اقتصادی
235- واکاوی بازدارنده‌های تکوین وحدت اسلامی در قرآن و حدیث
236- واکاوی عاملیت انسانی در مفهوم توسعه
237- واکاوی و تحلیل جامعه‌شناختی نقش سرمایه اجتماعی در پیشبرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
1- ارائه الگوی اسلامی-ایرانی منابع انسانی با تأکید بر تعالی سازمانی
2- از اتوپیااندیشی تا ارائه مدل آرمان‌شهر اسلامی
3- الگوی پایة اسلامی-ایرانی پیشرفت و نظام سنت‌های الهی اجتماعی
4- تبیین و تحلیل آرمان متعالی خلیفة‌اللهی، تکریم و امانت‌داری در الگوی توسعه اسلامی-ایرانی
5- تحلیل فلسفی پیشرفت و ارکان آن بر اساس آیات قرآن کریم
6- تلازم ایمان و عمل صالح در مدیریت اجرایی و تحقق سند چشم انداز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: کنکاشی در قرآن و روایات
7- تمدن نوین اسلامی، آینده‌پژوهی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
8- توسعه و جامعة آرمانی
9- جامعه آرمانی اسلامی؛راهکار مشکلات جامعه امروزی ایران
10- ضرورت حیطه‌شناسی پراکسیس آرمان‌خواهی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
11- مقدمه‌ای بر نظریه تمدن سیال (چگونگی عملی ساختن الگوی پایه پیشرفت)
12- نسبت‌سنجی میراث فرهنگی و هویت ملی پایدار «با نگاهی به جنگ تحمیلی به عنوان یک میراث فرهنگی»
13- نظام آرمان‌های الگوی پایۀ اسلامی-ایرانی پیشرفت
14- نقش و جایگاه آینده‌پژوهی و مدیریت آینده در تدوین الگوی پایه پیشرفت بر مبنای تحقق جامعه مهدوی با تمرکز بر رویکرد مدیریت اسلامی

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.