هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

نوزدهم و بیستم اردیبهشت‌ماه 1397
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

محورهای کنفرانس


 1. رویکردهای الگوی پیشرفت

  رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت
  رویکرد فرهنگی و علمی به الگوی پیشرفت
  رویکرد آمایشی و زیست محیطی به الگوی پیشرفت
  رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت

 2. جایگاه و روش‌شناسی الگوی پیشرفت

  ضرورت و یا عدم ضرورت تهیه الگوی تفصیلی پیشرفت شامل الگوهایِ بخش فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
  گذار از الگوی پایه به الگوی تفصیلی
  نسبت الگوی پیشرفت با اسناد برنامه‌ای کشور (چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و ...)
  نسبت الگوی پیشرفت با اسناد عرصه‌ای پیشرفت (نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و ...)

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.