هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی پیشرفت؛ پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق

بیست‌و‌دوم و بیست‌و‌سوم خرداد‌ماه 1398
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

کمیته‌های هماهنگی


کمیته منتخب:
همکاران علمی: دکتر سعید افشارنیا، دکتر محمدحسین جبل‌عاملی، دکتر محمدحسن روزی‌طلب، دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا، دکتر علیرضا صدرا، دکتر رسول عباسی، دکتر موسی عنبری، دکتر محمدرحیم عیوضی و دکتر شهریار نیازی

کمیته انتشارات:
مسئول: دکتر نجف الهیاری‌فرد
همکاران: دکتر غلام‌رضا زارع، دکتر عابد گل‌کرمی، یعقوب زارعی، سارا جلوداریان و سیدمحمدرضا سیدی

کمیته ارتباطات:
مسئول: علی متقیان
همکاران: احسان عباسی و دکتر حسن بخشی‌زاده

کمیته اجرایی و پشتیبانی:
مسئول پشتیبانی و دبیر کمیته اجرایی: مهندس محمدرضا رضانیا
همکاران: سیروس قنادی و مصطفی نوری

دبیرخانه:
مسئول: همت ایمانی
همکاران: حسین بهنیا، سمیه ملک‌مکان، دکتر مجتبی قلی‌پور و سید کریم مصطفایی
همکاران فناوری اطلاعات: مهندس بهلول محمدی و رضا شجاعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.