هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی پیشرفت؛ پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق

بیست‌و‌دوم و بیست‌و‌سوم خرداد‌ماه 1398
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

محورهای کنفرانس


 1. پیشران‌های الگوی پیشرفت

  مدل‌های دستیابی به تدابیر پیشران در الگوی پیشرفت
  تحلیل و تبیین پیشران‌های پیشرفت در شرایط کنونی ایران
  اولویت‌ بندی و برهه‌بندی تدابیر سند الگوی پیشرفت( زمان‌بندی اجرای تدابیر در گستره پنجاه ساله)
  آغازگاه‌ها و نقاط عزیمت در تحقق الگوی پیشرفت (نهاد دولت، تعلیم و تربیت، فرهنگ، اقتصاد و...)
  ایستگاه‌­های میانی و نقاط مرجع (اهداف کوتاه‌مدت و میان‌­مدت) برای دستیابی به افق در سند الگوی پیشرفت
  بررسی و ارزیابی رویکردهای سیاست‌گرا، اقتصادگرا، فرهنگ‌گرا و غیره در تبیین آغاز فرایند پیشرفت
  نقش نظام باورها و ارزش‌ها در تحقق پیشرفت

 2. چالش‌های الگوی پیشرفت

  موانع و چالش‌­های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیش­ روی اجرای سند الگوی پیشرفت
  چالش‌های ساختاری، سیستمی و نهادی در اجرای سند الگوی پیشرفت
  چالش‌ها و دشواری‌های گفتمان‌سازی الگوی پیشرفت در میان نخبگان و مردم
  محدودیت‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اجرای سند الگوی پیشرفت
  جهانی‌شدن و دشواری‌های پیش روی الگوی بومی پیشرفت
  ابهامات مفهومی و چالش‌های نظری و معرفتی در الگوی پیشرفت

 3. الزامات تحقق الگوی پیشرفت

  الزامات و بایسته‌­های حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجرایی تحقق سند الگوی پیشرفت
  طراحی الگوی تقسیم کار ملی برای تحقق سند الگوی پیشرفت
  تبیین و تشریح نقش ارکان نظام، دولت، مردم، رسانه‌ها و تشکل‌ها در تحقق الگوی پیشرفت
  بایسته‌ها و شیوه‌­های گفتمان‌سازی الگوی پیشرفت در سطوح مختلف
  تحلیل و تبیین رابطۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و سایر اسناد راهبردی کشور (سند چشم‌­انداز، سیاست‌­های کلی نظام، برنامه‌­های توسعه و...)
  چگونگی پرهیز از آفات و آسیب‌های برنامه‌­های توسعۀ گذشتۀ کشور در اجرای سند الگوی پیشرفت
  الزامات، سازوکارها و روش‌­های نظارت و پایش تحقق سند الگوی پیشرفت
  الزامات، سازوکارها و روش‌های به‌روزرسانی و اصلاح سند الگوی پیشرفت
  مختصات سیاست خارجی زمینه‌­ساز تحقق سند الگوی پیشرفت
  بررسی تجربیات جهانی در پیاده‌­سازی برنامه‌­ها و چشم‌­اندازهای توسعه

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.