هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی پیشرفت؛ پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق

بیست‌و‌دوم و بیست‌و‌سوم خرداد‌ماه 1398
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

فهرست مقالات


1- آینده‌پژوهی پیشران‌های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر اهداف ملی و فراملی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر پیشرفت الگوی اسلامی)
2- اخلاق اسلامی عامل ریشه‌ای و ضرورت اجرای طرح تحول سلامت اجتماعی معنوی
3- الزامات بسط و کاربست تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ در تحقق تمدن نوین اسلامی
4- الزامات و راهکارهای اصلاح و ارتقاء سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت (به عنوان سند بالادستی در نظام حقوقی کشور)
5- اهمیت عنصر «برابری فرصت‌ها» در سند الگوی پیشرفت
6- بررسی ابهامات و چالش‌های الگوی پایه پیشرفت و ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن
7- بررسی و ارزیابی رویکردهای سیاست‌گرا، اقتصادگرا، فرهنگ‌گرا در تبیین فرآیند پیشرفت
8- تبیین و تشریح نقش ارکان نظام در تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (دولت، مردم، رسانه‌ها)
9- تحلیل و تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الزامات تحقق آن
10- تحلیل و تبیین پیشران‌های کلیدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با روش Scenario analysis و تعیین سناریو منتظره مطلوب
11- تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سلامت؛ مبنای طب در تمدن نوین اسلامی
12- جهانی شدن و تأثیرات آن بر آینده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
13- جهانی شدن و چالش‌های فراروی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
14- چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات تحقق الگوی پیشرفت نظام سلامت درجمهوری اسلامی ایران
15- راهکارهای حقوقی تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
16- روش‌شناسی و الگوی تمدن نوین پیشرفت ایران اسلامی
17- شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت: کاربست روش میک مک درآینده‌پژوهی
18- ضرورت مسئولیت پذیری، عزم و اراده ملی در راه تحقق آرمان‌ها
19- کنکاشی در «تدابیر الگو»: ضرورت ابهام‌زدایی و همسویی با فرازهای «افق»
20- مدل‌های دستیابی به تدابیر پیشران الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
21- موانع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیش روی اجرای سند الگوی پیشرفت در جامعه ایران
22- نسبت تأمین اجتماعی و مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران و بازتاب آن درتحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
23- نقد «الگوی پایه در حوزه علم، فناوری و نوآوری»
1- اجرای سیاست و اثربخشی تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی زمینه ساز تحقق سند الگوی پیشرفت (مطالعه موردی: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)
2- الزامات حقوقی اصلاح قراردادهای بانکی در راستای تحقق عدالت
3- الزامات سیاستی و اجرایی تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
4- الزامات و چالش‌های مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه مسکن: با تأکید بر عملکرد بخش مسکن در ایران
5- بازاریابی و رشد کسب و کارهای نوپای مذهبی: گامی به سوی پیشرفت اسلامی ایرانی
6- بررسی شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منطقه سند چشم‌انداز
7- بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فراتحلیل مبنی بر رهیافت الگوی اسلامی ایرانی – پیشرفت
8- بررسی نقش فرش دستباف در توسعه اقتصادی کشور بر اساس شواهدی از سلایق مشتریان عراق
9- بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در الگوی بومی توسعه ایران
10- بنیان‌های نظری اقتصاد مقاومتی
11- پیشران‌های کلیدی رشد اقتصادی ایران
12- پیش‌نیاز تمدن‌سازی با نگاهی دینی و تاریخی با تأکید بر نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی و آموزشی
13- تببین راهبردهای مدیریت تراز جهانی و نقش آن در تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
14- تحلیل حقوقیِ راهبردهای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران
15- تحلیل راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی با تأکید بر رفتارهای عادلانه مردم
16- توسعه‌یافتگی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه سند چشم‌انداز
17- جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
18- چارچوب سیاستی اقتصاد دانش‌بنیان در شرایط تحریم‌های اقتصادی (با تکیه بر نظریه‌های رشد درون‌زا)
19- رویکرد فرامکتبی اسلام به مسئله مدیریت
20- ضرورت طرح ریزی نظام ملی مدیریت استعدادها در راستای تحقق سیاست‌های ملی
21- علل و عوامل رویکرد فرهنگی و اقتصادی زنان به اشتغال بر پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته، (مطالعه موردی: غرفه‌های پارک لاله منطقه 6 تهران)
22- غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در پیشران‌های الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان
23- فقر روی نفت: آیا استان‌های نفتی دچار نفرین منابع طبیعی هستند؟
24- قابلیت‌های سیستم سایبرناتیک درساختارهای آینده حکومت‌داری
25- محیط کسب و کار در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب
26- مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله مراتب پدیده‌ها
27- مفهوم‌شناسی بنیادی امنیت پایدار در تحقق الگوی اسلامی پیشرفت با رویکرد مدل‌های ترکیبی کارور و ) SWOT مطالعه موردی: شهرستان رامهرمز)
28- موانع و چالش‌های کلان اقتصادی پیش روی اجرای سند الگوی پیشرفت
29- نقش آرامستان‌ها در برنامه ریزی توسعه و رشد گردشگری مذهبی به عنوان الگوی برتر اقتصادی، نمونه موردی: تخت فولاد اصفهان
30- نقش کمپین‌های دولتی اقتصاد مقاومتی در تقویت گرایش مردم به خرید کالای تولید داخلی با رویکرد الگوسازی خریدهای بومی ـ ایرانی
31- واکاوی الزامات تحقق سند الگوی پیشرفت؛ پس‌نگری موقعیت بخش تعاونی در تقسیم کار ملی
1- «الزامات و قواعد مناظرات انتخاباتی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی» (با تأکید بر بند 51 الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت)
2- آسیب‌شناسی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران
3- بررسی ابعاد جهانی‌شدن و دشواری‌های پیش روی الگوی بومی پیشرفت
4- بررسی تحلیلی– انتقادی بند (49) الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت: «اجرای کامل ضمانت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه»
5- بررسی تقدم و تأخر ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه درخصوص جمهوری اسلامی ایران
6- پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات سیاسی تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
7- تبیین مؤلفه‌های الگوی حکمرانی مطلوب اسلامی ایرانی پیشرفت در نهادینگی تمدن نوین اسلامی
8- تبیین و تحلیل نقش حکومت درتحقق حقوق شهروندی به عنوان پیشران الگوی پیشرفت در جامعه اسلامی ایران
9- جهانی‌شدن و دشواری‌های پیش روی الگوی بومی پیشرفت (با رویکرد تربیت شهروند جهانی)
10- چالش‌ها و ابهامات کلامی سیاسی در سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
11- حقوق همبستگی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
12- خطوط قرمزِ الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
13- رهیافت توسعه در هزاره سوم؛ تمرکززدایی از حکومت ملی به دولت محلی
14- گذار از «الگوی پیشرفت خطی- نخبه‌گرایانه» به «الگوی پیشرفت غیرخطی- مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها
15- مردم سالاری دینی و پیشرفت ایران
16- نقش استراتژیک دولت محلی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1- آموزش زنان روستایی در استان خراسان جنوبی برای اشتغالزایی، توانمندسازی و کارآفرینی
2- آموزش عالی و توسعه پایدار
3- آنالیز ساختار دورنی احساس امنیت پایدار در چارچوب الگوی اسلامی پیشرفت
4- استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در بررسی ساختار قدرت در شبکه حمایت مالی از افراد بی بضاعت در خدمات سلامت در ایران
5- امنیت مناطق: پیش‌نیاز پیشرفت
6- بایسته‌های شناختی نظام سلامت در تمدن نوین اسلامی
7- بررسی کارآمدی الگوی بومی توسعه از منظر مکتب نهادگرایی
8- بررسی گسترش و تقویت تشکل‌های مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام با تأکید بر تشکیلات بسیج مردمی
9- بررسی معیارهای عدالت با تأمل در گستره مفهومی عدالت و تأثیر آن بر نظریه جامع عدالت اجتماعی
10- تبیین جامعه‌شناختی نقش دین‌داری در سلامت اجتماعی شهروندان به‌مثابه پایه پیشرفت (موردمطالعه: شهروندان قم)
11- تحلیل عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تنبلی دانشگاهی بعنوان چالشی پیش روی اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12- تعریف پیشرفت اجتماعی و ابعاد و مؤلفه‌های آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
13- جایگاه برنامه‌ریزی در پیشرفت اجتماعی ایران
14- چالش‌ها و موانع نهادی و ساختاری توسعه در ایران از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15- رویکردی به الگوی بومی پیشرفت از منظر پارادایم پسا توسعه‌گرایی
16- سبک زندگی و توانمندسازی زنان روستایی جهت مشارکت در توسعه پایدار روستاها
17- شاخصه‌های نظام سلامت در تمدن نوین اسلامی
18- نسبت اختلال هنجاری با اختلال در پیشرفت
19- ویژگی دوگانگی‌های ساختاری جامعه ایران و نقش آن در کند یا خنثی‌سازی پیشرفت جامعه
1- اپیدمی بهداشت معنوی درطراحی الگوی پیشرفت اسلامی
2- استفاده از گذشته (میراث فرهنگی) با نگاه به حال و آینده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ مورد مطالعه: سفال زرین فام
3- اسلامی شدن دانشگاه‌ها در فرآیند قدرت نرم انقلاب اسلامی
4- الزامات برنامه‌ریزی فرهنگی در اوقات فراغت با تأکید بر فقه نظام مدیریت فرهنگی
5- الگوی قهرمانی در ایران پیشرفته با تکیه بر سنت ایرانی اسلامی
6- امر به معروف و نهی از منکر، پیشران پیشرفت
7- اهمیت و نقش بن مایه‌های فرهنگ ساز پیشرفت در زیرساخت و هندسه الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی
8- اهمیت و نقش بن مایه‌های فرهنگ ساز پیشرفت در زیرساخت و هندسه الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی (بخش دوم؛ رسالت و افق)
9- بررسی جامعه شناختی کنش‌های اخلاقی در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن
10- بررسی دو چالش از جهانی شدن در مسیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تخریبات اینترنتی و ترویج بحران
11- بررسی دیدگاه اسلام در مورد تعارض و نحوه مدیریت آن
12- بررسی فراتحلیلی اوقات فراغت استادان دانشگاه‌ها و ارائه راهکارهای مناسب با تاکید بر ورزش و تربیت بدنی
13- تبیین چرایی شکل نگرفتن رفتارهای اخلاق محورانه متناسب با الگوی اسلامی ایرانی در دانش‌آموزان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها و رهیافت شارماز
14- تبیین مدل سبک زندگی ایرانی اسلامی
15- چارچوبی مفهومی برای معنویت در سازمان با محوریت تقرب الی الله؛ زمینه‌ای برای تحقق پیشرفت معنوی در افق 1444
16- چگونگی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
17- حدیث و علوم اسلامی؛ از مسئله‌شناسی تا آینده‌پژوهی
18- دستاوردهای عدالت و معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
19- سنجش الگوی پایه پیشرفت از حیث مؤلفه‌های اسلام ناب محمدی و رسالت نخبگان در خصوص آن از منظر امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای
20- شاخص‌سازی سلامت انسان در فرآیند طراحی الگوی اسلامی پیشرفت
21- شاخص‌های فرهنگی در اقتصاد مقاومتی ایران با تأکید بر ابلاغیه مقام معظم رهبری
22- فقه حکومتی، حلقه گمشده سند تمدن اسلامی ایرانی پیشرفت
23- مدیریت راهبردی امنیت شیعه در مناسبات امامان معصوم با شیعیان به عنوان الگوی بهره گیری از ظرفیت شیعی صدور انقلاب اسلامی
24- منطق کاربردی بهینه سازی مطلوب ساختار سیاست گذاری فرهنگی ج.ا.ا بر اساس مدل پیشنهادی
25- نقش سبک زندگی جوانان در پیشرفت الگوی اسلامی در رابطه با سرمایه فرهنگی و اقتصادی
26- نقش نظام باورها و ارزش‌ها در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
27- نقش نظام باورها و ارزش‌ها در تحقــق پیشرفت مطالعه موردی: مقایسه بین آراء مطهری و ماکس وبر
28- واکاوی دلایل تقلیل مفهوم خانه در فرهنگ ایرانی اسلامی در دوره معاصر
1- ارائه مدل مفهومی رصد علم و فناوری در ایران مبتنی بر اسناد بالا دستی کشور
2- پیشران‌های فناورانه پیشرفت آموزش علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
3- تحلیل محتوا وتبیین رابطه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سند چشم انداز و سند نقشه جامع علمی کشور
4- تحلیل محتوای بیانات رهبری در حوزه معماری و شهرسازی جهت کاربست در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
5- تحلیل مدل دانشگاه کارآفرین گیب از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (ویکور فازی)
6- چرایی علم اندوزی زنان مسلمان در عصر تمدن نوین اسلامی رویکردی بر الگوی پیشرفت
7- طراحی الگوی بومی زنجیره‌ای پیشران نوآوری و فناوری با تأکید بر بلوغ فناوری و فناور
8- عدالت آموزشی و سود ارتباطی مبتنی بر تعامل مسجد و مدرسه (الگویی برای مدارس در راستای اسناد بالادستی)
9- گذری بر مسائل و مشکلات تعلیم و تربیت در ایران
10- نقد سند 2030
11- نقشه راه شهرسازی در افق 1440
12- نگاهی اجمالی به روش‌های تدریس فعال و نوین: نهادینه سازی الگوی اسلامی ایرانی

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.