هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

نوزدهم و بیستم اردیبهشت‌ماه 1397
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

کمیته‌های هماهنگی


کمیته منتخب:
همکاران علمی: دکتر سعید افشارنیا، دکتر محمدحسین جبل‌عاملی، دکتر محمدحسن روزی‌طلب، دکتر خلیل سعیدی، دکتر رسول عباسی، دکتر موسی عنبری، دکتر محمدرحیم عیوضی، دکتر شهریار نیازی

کمیته انتشارات:
مسئول: دکتر نجف الهیاری‌فرد
همکاران: دکتر غلام‌رضا زارع، دکتر عابد گل‌کرمی، سیدمحمدرضا سیدی، غلام‌علی فرامرزی صلحدار، یعقوب زارعی، رضا آقاجانی

کمیته ارتباطات:
مسئول: علی متقیان
همکاران: احسان عباسی، حسن بخشی‌زاده

کمیته اجرایی و پشتیبانی:
مسئول پشتیبانی و دبیر کمیته اجرایی: محمدرضا رضانیا
همکاران: حسین بهنیا، سیروس قنادی، مصطفی نوری، سیدکریم مصطفائی

دبیرخانه:
مسئول: همت ایمانی
همکاران: حسین بهنیا، سمیه ملک‌مکان، مجتبی قلی‌پور
همکاران فناوری اطلاعات: بهلول محمدی، رضا شجاعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.