هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

نوزدهم و بیستم اردیبهشت‌ماه 1397
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

کمیته علمی


 1. دكتر هادي اكبرزاده، استاد دانشگاه صنعتي اصفهان (دبير كنفرانس)
 2. حجت‌الاسلام دكتر احمد احمدی، استاد دانشگاه تهران
 3. دكتر خدابخش احمدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...
 4. دكتر گودرز افتخارجهرمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
 5. دكتر غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران
 6. دكتر رضا اکبری، استاد دانشگاه امام صادق -علیه السلام-
 7. دكتر محمدحسين ايماني‌خوشخو، دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
 8. دکتر حسین ایمانی‌جاجرمی، دانشیار دانشگاه تهران
 9. حجت‌الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 10. دكتر خسرو باقری نوع‌پرست، استاد دانشگاه تهران
 11. دكتر ابراهیم برزگر، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 12. دكتر حسن بلخاري‌قهی، استاد دانشگاه تهران
 13. دكتر محمدسعيد جبل‌عاملی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
 14. دكتر سیدمحمد حسینی، دانشیار دانشگاه تهران
 15. دکتر سیمین حسینیان، استاد دانشگاه الزهرا-سلام الله علیها-
 16. دكتر محمود حکمت‌نيا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 17. دكتر سيد‌منصور خليلی‌عراقی، استاد دانشگاه تهران
 18. دكتر مسعود درخشان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 19. حجت‌الاسلام علي ذوعلم، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 20. دكتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا-سلام الله علیها-
 21. دكتر غلامحسین رحیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
 22. آیت‌ا... علی‌اکبر رشاد، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 23. حجت‌الاسلام دكتر محمد‌جواد رودگر، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 24. دکتر محمدحسن روزی‌طلب، دانشیار سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی
 25. دكتر عباسعلی زالی، استاد دانشگاه تهران
 26. دكتر خديجه سفيري، استاد دانشگاه الزهرا-سلام الله علیها-
 27. دکتر منصور شاه‌ولی، استاد دانشگاه شیراز
 28. دكتر مجتبی شمسی‌پور، استاد دانشگاه رازی
 29. حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
 30. دكتر جواد صالحی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
 31. دكتر علیرضا صدرا، استاد دانشگاه تهران
 32. دكتر مظفر صرافی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
 33. دكتر محمد‌رحيم عیوضی، استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
 34. دكتر باقر غباری‌بناب، استاد دانشگاه تهران
 35. دكتر منوچهر فرج‌زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس
 36. دکتر جواد فرهودی، استاد دانشگاه تهران
 37. دكتر محمدعلی کی‌نژاد، استاد دانشگاه صنعتی سهند
 38. دكتر مهدی گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
 39. دكتر علی‌نقی مشايخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
 40. دكتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی، استاد دانشگاه تهران
 41. حجت‌الاسلام دكتر سيد‌حسين ميرمعزی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 42. دكتر سیدحبیب‌اله میرغفوری، دانشیار دانشگاه یزد
 43. دكتر شهریار نیازی، دانشیار دانشگاه تهران

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.