پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی پایه   پیشرفت

بیست‌ونهم و سی‌ام اردیبهشت‌ماه 1395
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

کمیته‌های هماهنگی


کمیته منتخب داوری:
همکاران علمی: دکتر موسی عنبری، دکتر عباسعلی زالی، دکتر شهریار نیازی، دکتر محمدرحیم عیوضی، حجت‌الاسلام دکتر حمیدرضا شاکرین، حجت‌الاسلام دکتر احمد آکوچکیان، حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی، دکتر حسین راغفر

کمیته انتشارات:
مسئول: دکتر محمدجواد یزدان پناه
همکاران: دکتر رسول عباسی، محمدرضا سیدی

کمیته ارتباطات:
مسئول: علی متقیان
همکاران: احسان عباسی، حسن بخشی‌زاده

کمیته وبگاه:
مسئول: نجف الهیاری‌فرد
همکاران: همت ایمانی، حسین بهنیا، بهلول محمدی، رضا شجاعی

کمیته اجرایی و پشتیبانی:
مسئول پشتیبانی و دبیر کمیته اجرایی: محمدرضا رضانیا
همکاران: سیدکریم مصطفائی، سیروس قنادی، مصطفی نوری

دبیرخانه:
مسئول: همت ایمانی
همکاران: حسین بهنیا، مجتبی قلی‌پور، سمیه ملک‌مکان

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.