چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده
سی‌ام و سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه 1394

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات

کمیته علمی


 • دکتر هادی اکبرزاده؛ استاد دانشگاه صنعتی اصفهان (دبیر کنفرانس)
 • دکتر فرج ا... احمدی؛ دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر آذرتاش آذرنوش؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر صادق آئینه ­وند؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر فریدون برکشلی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محسن بهرامی؛ استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر محمدحسین پناهی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر احمد پوراحمد؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر علی‌اصغر پورعزت؛ استاد دانشگاه تهران
 • حجت‌الاسلام مهدی پیشوایی مشکینی؛ هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
 • دکتر محمدرضا حافظ­ نیا؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر سیداحمدرضا خضری؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر پرویز داوودی؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محمدحسین رامشت؛ استاد دانشگاه اصفهان
 • دکتر حسین رحیمی؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر محمدتقی رهنمایی؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر عباسعلی زالی؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر محمدعلی زلفی ­گل؛ استاد دانشگاه بوعلی همدان
 • دکتر حسن سبحانی؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر رضا شعبانی؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر علیرضا صدرا؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر منصور صفت ­گل؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر موسی عنبری؛ دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر محمدرحیم عیوضی؛ استاد دانشگاه امام خمینی(ره)
 • دکتر علی ­اکبر کمیجانی؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی گلشنی؛ استاد دانشگاه صنعتی شریف
 • حجت‌الاسلام دکتر نجف لکزایی؛ هیأت علمی موسسه آموزش عالی باقرالعلوم
 • دکتر محمود متوسلی؛ استاد دانشگاه تهران
 • دکتر شهریار نیازی؛ استادیار دانشگاه تهران
 • دکتر محسن نیازی؛ استاد دانشگاه کاشان
 • دکتر علی‌محمد ولوی؛ استاد دانشگاه الزهرا(س)
 • © تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.