چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده
سی‌ام و سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه 1394

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات

محورهای کنفرانس


1. کند و کاو در فراز و فرود تحولات تاریخی ایران

• واکاوی تمدن اسلامی ایرانی و علل و عوامل رشد و افول آن در مقاطع مختلف تاریخی
• سیره نظری و عملی پیامبر و معصومان(ع) و نقش آن در پیشرفت تاریخی ایران
• مؤثرترین گفتمان‌ها، مکاتب فکری و باورهای دینی زمینه‌ساز پیشرفت ایران در ادوار گذشته
• عقلگرایی/ نقلگرایی و پیشرفت تاریخی ایران
• سرمایه‌های فرهنگی، تربیتی، علمی و پیشرفت تاریخی ایران
• سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی، انسانی و پیشرفت تاریخی کشور
• ساختارها/ نهادهای سیاسی- اجتماعی و پیشرفت تاریخی کشور
• جنبش ها/ نهضت ها و پیشرفت تاریخی ایران
• بیگانگان و پیشرفت/ رکود تاریخی ایران
• نفت و پیشرفت/ عقب ماندگی ایران


2. قابلیت‌ها و سرمایه های ماندگار ملی و ارزیابی وضع موجود
• سرمایه‌های ماندگار معنوی، فکری، فرهنگی، علمی، اجتماعی و انسانی ایران
• ظرفیت تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی
• ظرفیت‌های طبیعی، اقلیمی، جغرافیایی و ذخایر راهبردی ایران
• هویت مکانی سرزمینی ایران و نقش آن در تبلور هسته‌های مدنی و تمدنی
• پیشرفتهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و معنوی ایران
• فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع پیشرفت ایران
• ارزیابی دستاوردها و آسیب شناسی کارکردهای نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان کشور


3. آینده پژوهی و فرجام شناسی
• فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و راهبردهای کلان مبتنی بر الگوهای آینده‌پژوهانه
• آینده‌پژوهی در حوزه تحولات منطقه‌ای و جهانی و نقش آنها در پیشرفت ایران
• آینده پژوهی در حوزه ماهیت و گفتمان قدرت، ثروت و امنیت ملی و نقش آنها در پیشرفت ایران
• واکاوی دیدمان مناسب برای خلق آینده مطلوب
• جمعیت‌شناسی در افق آینده مطلوب
• پدیده‌های نوظهور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نقش آنها در پیشرفت ایران
• آینده‌پژوهی در حوزه فضای مجازی و رسانه و نقش آنها در پیشرفت ایران
• تاثیر اندیشه‌های فرجام‌‌شناختی (معاد، مهدویت، سده‌گرایی، و...) در پیشرفت ایران

© تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.